సహచరుడు

Linux Mint MATE ని ఇన్‌స్టాల్ చేయండి

మీ Linux Mint సిస్టమ్‌లో బాగా తెలిసిన MATE డెస్క్‌టాప్‌ని ఆస్వాదించడానికి మీకు ఆసక్తి ఉంటే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ను పూర్తిగా మళ్లీ ఇన్‌స్టాల్ చేయడం లేదా ఇప్పటికే ఉన్న సిస్టమ్‌లో MATE ని ఇన్‌స్టాల్ చేయడం మరియు డెస్క్‌టాప్ ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ను మార్చడం కోసం 2 మార్గాలు ఉన్నాయి.

Linux Mint MATE ని ఇన్‌స్టాల్ చేయండి

మీ Linux Mint సిస్టమ్‌లో బాగా తెలిసిన MATE డెస్క్‌టాప్‌ని ఆస్వాదించడానికి మీకు ఆసక్తి ఉంటే, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌ను పూర్తిగా మళ్లీ ఇన్‌స్టాల్ చేయడం లేదా ఇప్పటికే ఉన్న సిస్టమ్‌లో MATE ని ఇన్‌స్టాల్ చేయడం మరియు డెస్క్‌టాప్ ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ను మార్చడం కోసం 2 మార్గాలు ఉన్నాయి.