నెట్‌స్టాట్ - నెట్‌వర్క్ కనెక్షన్‌లను పర్యవేక్షించడానికి కమాండ్ లైన్ సాధనం